En hjälpande hand

Arbetsmiljö & rättigheter

Arbetsmiljö & rättigheter

Orosanmälan av barn

Om du arbetar på en arbetsplats där det finns barn har du anmälningsplikt.

Om du befarar att barnet, du arbetar åt eller om barnet finns i samma familj, far illa måste du anmäla detta.

Du skall anmäla det till den nämnd i den kommun barnet bor.

Din uppdragschef kan hjälpa dig att göra denna orosanmälan.

Om barnet är kund på Libra skall du också anmäla en Lex Sarah till kontoret.