En hjälpande hand

Arbetsmiljö & rättigheter

Arbetsmiljö & rättigheter

Vid sjukdom

Bemanning Dagtid 08.00-17.00

Sjukanmälan görs som vanligt till arbetsplatsen men också till bemanningen tel; 010-40 55 938 Bemanningen kontaktar arbetsledaren. Sjukanmälan godtas inte via sms!

Jour Kvällstid 17.00-08.00, helger samt röda dagar

Sjukanmälan görs som vanligt till arbetsplatsen. Nästkommande vardag anmäler du din sjukfrånvaro till bemanningen.

Om gruppen/arbetsledaren inte kan lösa akuta bemanningen så ringer dom på vanliga journumret: 023-7022 777, då kommer ni till jouren.

När den från jouren ringer till vikarier eller till gruppen/arbetsledaren så syns detta nummer: 0485-650 450, kan vara bra att veta så att ni svarar när dom ringer.

Övrig information

När ni får sms från jouren/bemanningen, var vänliga spara inte ner numret då det varierar vem som jobbar och ni kan komma till fel person. Använd endast journumret!