En hjälpande hand

Arbetsmiljö & rättigheter

Arbetsmiljö & rättigheter

Arbetsmiljö

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för alla arbetsmiljöfrågor inom verksamheten.

Arbetsledaren har uppdraget att upprätthålla ett gott arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Alla anställda är dock skyldiga att informera uppdragschef om brister i arbetsmiljön.

Övergripande mål för Libra Assistans arbetsmiljöarbete är att varaktigt upprätthålla en sådan arbetsmiljö att ingen personlig assistent riskerar sin hälsa, vare sig psykiskt eller fysiskt.

Libra Assistans ansvarar för att arbetsledare får utbildning inom arbetsmiljö.