En hjälpande hand

Tidrapportering

Övrigt

Tidsrapportering

Månadsavslut (godkänna lönerapport) i Riktatid (tidredovisningssystemet) ska ske med BankID senast den 1:e kl.09.00 i varje månad av dig som personlig assistent! Arbetsledaren ansvarar för att se till att allt är klart i Riktatid senast den 26:e varje månad.

Om inte du godkänt din tidrapport inom utsatt tid, utan att meddela oss, kan arbetsgivaren hålla inne löneutbetalningen tills ersättningen kommer till oss från Försäkringskassan.

Vi byter system till Riktatid från den 1 november 2022.

Nedan hittar du inlogg till vårt gamla system, Cirrus.

Signera med BankID, ladda ner guide