En hjälpande hand

Om oss

Vilka vi är

Med passion för individens bästa

Libra Assistans bildades redan 2006 och namnet ”Libra” kommer från stjärntecknet Vågen. Vågen använder vi för att exemplifiera rollernas betydelse och vilken spelplan vi har att förhålla oss till. Det bör så ofta som möjligt vara balans på vågen men då vi har den assistanstberättigade på ena sidan och assistenten på den andra så kan vågen gunga ibland. Libra har rollen att få parterna att förstå vikten av att hur balans upprätthålls mellan LSS lagen och t ex ett kollektivavtal. Genom ökad kunskap om varandras roller skapas samförstånd och balansen är lättare att upprätthålla.

Libra Assistans hjälper dig med funktionsnedsättning att underlätta vardagen med hjälp av personlig assistans.

Affärsidé
Libra Assistans ska genom att uppvisa och driva stolthet för yrket, omtanke för kunden och glädje i vardagen, vara den mest attraktiva assistanssamordnaren för assistansanvändare och personliga assistenter i Mellansverige.

Vision
Vi ska ha marknadens bästa renommé.

Mission
Libra Assistans känner ett samhällsansvar att informera och öka kunskapen om världens viktigaste arbete, personlig assistent. Vi kommer inte att ge oss förrän alla förstår vilket betydelsefullt arbete detta är och yrket får den status det förtjänar.

Ladda ned logga livskvalitet

Ladda ned logga sedan 2006

Assistenter och personal fotograferas

Vårt gemensamma värdeord: Stolt!

Samlade styrkor - Stolta hjältar