En hjälpande hand

Utbildningar

Utbildningar

Utbildningar

Libra Assistans har skräddarsytt ett utbildningspaket för våra assistenter och kunder.

Följande kurser finns att tillgå. Prata med din arbetsledare eller uppdragschef om du är intresserad. Alla utbildningar presenteras under kalendariet på vår hemsida.

Ny i Libra

Denna utbildning är obligatorisk för alla nyanställda men vi önskar även att kunder och anhöriga deltar denna dag. Kursen erbjuds vid minst 4 tillfällen/år och skall vara genomförd inom de första sex månaderna av sin anställning. Vikarier, kunder och anhöriga är också välkomna.

Föreläsare: Roberth Klarquist

Hur berikar jag brukarens vardag

Vi fördjupar oss i ämnet och tänker oss in i assistentyrket. Vad innebär faktiskt arbetet att vara personlig assistent. I vilka situationer kan vi hamna i? Utbildningen riktar sig till dig som redan gått steg I och har arbetat minst i sex månader efter denna utbilning.

Utbildare: Ammi och Barbro

Att vara professionell i mötet med anhöriga

På de flesta arbetsplatser möter vi människor som lever nära assistansen men som inte behöver hjälpen själv.Vi går igenom hur vi förhåller oss till detta och diskuterar hur vi kan underlätta varadagen för alla som berörs. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i Libra Assistans i minst ett år och gått steg I och II.

Utbildare: Barbro

Att vara Brukare, en inblick i kundens ”intima” situation

Dagen är tänkt att skapa en förståelse kring hur det är att vara beroende av andra. Hur man bygger tillit. Dagen innefattar diskussioner samt upplevelsebaserade aktiviteter.

Kursen riktar sig till dig som varit anställd i minst ett år i Libra Assistans.

Utbildare: Magnus m.fl.

HLR

Hjärt & lungräddning på ett enkelt och trevligt sätt. Vilka föreskrifter är det som gäller, när kan jag hjälpa, hur gör jag? Frågor som hopar sig när vi befinner sig i akut läge. Denna dag kan rädda liv i din omgivning. Regelverket säger att minst en person på varje arbetsplats skall vara uppdaterad i denna information. Arbetsledaren kollar intresset i gruppen och anmäler till UC.

Utbildare: We Care

Brandutbildning

Denna dag får du grundkunskaperna i hur vi förebygger och släcker brand. Hur förvarar vi brandfarligt material. Du kommer under dagen att få prova på all släcka eldsvåda. Hur går jag brandrond på mitt arbete?

Regelverket säger att minst en person på varje arbetsplats skall vara uppdaterad i denna information. Arbetsledaren kollar intresset i gruppen och anmäler till UC.

Utbildare:

Arbetsledarutbildning

För dig som är arbetsledare i en assistentgrupp erbjuder vi allt från grundutbildning till vidareutbildning. Vi arbetar löpande med workshops. Tillfällena riktar sig till dig som är eller vill bli arbetsledare i några av våra asssistentgrupper.

Utbildare: Ewa och Carina