En hjälpande hand

Anställningsinfo

Anställningsinfo

Arbetstider & schema

Arbetstidens förläggning framgår av upprättat arbetstidsschema. Schemat ska vara godkänt av arbetsgivaren. Eventuella schemaförändringar ska vara känt för arbetstagaren senast 14 dagar före.

Arbetstid utgörs beroende på vilken tjänstegrad assistenten har och arbetstiden är varierande. Arbetstiden är max 40h/v för alla anställda. Arbetstiden skall regleras under en sexmånadersperiod (beräkningsperiod) så att genomsnittet för arbetade timmar inte överstiger 40h/v. Libras beräkningsperiod är 1 april – 30 september samt 1 oktober – 31 mars.

Vid heltidsarbete under en beräkningsperiod på 6 månader kommer du upp i 1040 aktiva arbetstimmar, under 12 månader 2080 aktiva arbetstimmar. Utöver dessa timmar är det tillåtet att arbeta övertid max i genomsnitt 8 tim/vecka.

Väntetid/Jour, max 48 timmar per 4 veckors period.

Exempel: Du kan arbeta 2496 timmar per år så länge den aktiva arbetstiden inte överstiger 1248 per halvår.