En hjälpande hand

Anställningsinfo

Anställningsinfo

Avslut av anställning

Assistentens uppsägning sker skriftligen till Uppdragschef. Uppsägningstiden regleras av kollektivavtalet, 14 dagar till 1 månad (beroende på anställningstid i företaget) från arbetsgivarens sida. Även arbetstagaren har 14 dagars uppsägningstid.

Om kunden meddelar att han/hon inte önskar ha sin assistent på avtalad tid, så ska kunden meddela 14 dagar innan. Om det sker senare än 14 dagar innan så har assistenten rätt till lön under avtalad tid, men står till arbetsgivarens förfogande vid behov av assistent hos annan kund.

Uppsägning av tjänst på egen begäran, ladda ner blankett