En hjälpande hand

Anställningsinfo

Anställningsinfo

Semester

Semesteråret är 1/4 – 31/3. Semesteransökan skall lämnas till arbetsledaren som i samråd med Uppdragchef fattar beslut om ansökan. Semesteransökan bör inlämnas senast en månad före ledigheten.

Sommarsemesteransökan skall inlämnas senast den 15/3 enligt ovanstående rutiner.

För timanställda utbetalas semesterersättningen vid varje månatliga löneutbetalning. För övriga anställda kommer semesterersättningen betalas ut vid semestertillfälle.

Ledighetsansökan, ladda ner blankett