En hjälpande hand

Anställningsinfo

Anställningsinfo

Semester

Semesteråret är kalenderår. Semesteransökan skall lämnas till arbetsledaren som i samråd med Uppdragchef fattar beslut om ansökan. Semesteransökan bör inlämnas senast en månad före ledigheten.

Sommarsemesteransökan skall inlämnas senast den 12/2 enligt information om semester som alla arbetsledare tillhandahåller årligen i januari.

För timanställda utbetalas semesterersättningen vid varje månatliga löneutbetalning. För övriga anställda kommer semesterersättningen betalas ut vid semestertillfälle.

Ledighetsansökan, ladda ner blankett