Välkommen på lönesamtal

  • v.47 - v.50
En illustration av ett bord med gul bakgrund

Lönesamtal ska hållas under tiden veckorna 47 till 50 med start måndag den 20 november.

Du kan redan nu boka ditt lönesamtal på denna sida med din uppdragschef. Lönesamtalet är ett samtal mellan medarbetare och närmaste chef om hur man presterar i sitt arbete utifrån lönekriterierna.

Kommunal och Fremia har förhandlat fram ett kollektivavtal inklusive löneavtal på två år, 7,4% på två år. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtalet.

Lönerevision 2023 ska generera ett genomsnitt på 5,77 kr/timme, lönesättningen är individuell utifrån prestation.

Vid lönesamtalet får du besked om din löneökning och den är inte förhandlingsbar.

Boka din tid redan idag

Välkommen

Boka din tid för lönesamtal