Avtalet är klart

  • 2023-10-27
En knut mellan band i olika färger

Avtalet är klart

Fremia och Kommunal är överens om ett nytt kollektivavtal för personliga assistenter. De sammanlagda avtalsökningarna följer märkets värde om 7,4 procent. Det nya kollektivavtalet omfattar personliga assistenter som är anställda hos Fremias medlemsorganisationer. Avtalet löper över 2 år, från och med 1 oktober 2023 till och med 31 oktober 2025. Totalt ökar avtalets värde med 7,4 procent.

Vi kommer inom kort att erbjuda tider för lönesamtal med din Uppdrdagschef.
Detta kommer ske under perioden vecka 47-50.
Du kommer via vår kalender på hemsida boka din egen tid med din UC.