Ny i Libra i Ludvika

  • 2023-08-23
  • 09.00-15.00
En kvinna sträcker ut armarna

Att jobba som personlig assistent är väldigt tillfredsställande men det kan också vara krävande, både psykiskt och fysiskt.

Att förstå yrket och relationen mellan brukaren och assistenten är oftast första steget till en bättre arbetsmiljö.

På kursen diskuterar vi olika etiska dilemman som vi tillsammans försöker hitta lösningar på. Kursen riktar sig till assistenter (Obligatoriskt), brukare (Frivilligt) och anhöriga (Frivilligt)

VI GÅR SAMTIDIGT IGENOM

Libra Assistans värdegrund
Vad ingår i arbetet personlig assistent?
Hur ska jag tolka LSS-lagstiftningen?
Etik och arbetsmiljö
Tystnadsplikt och Anmälningsplikt
Arbetsmiljö

Datum: Onsdag den 23 augusti
Tid: Kl 09.00 - 15.00
Plats: Gammelgården Ludvika

Vi bjuder på lunch.