Brandskyddsutbildning och Hjärt-Lungräddning

Melodifestivalen 2023

För vem: Personliga assistenter som INTE gått denna utbildning de senaste 3 åren!

Max: 15 antal platser

Plats: Bysjöns utbildningscenter i Borlänge
Datum: 16 maj 2023 kl 9.00 - 15.00

Lunch och fika ingår, meddela allergier när du anmäler dig!

Sista anmälningsdag: 10 maj 2023

BRANDSKYDDSUTBILDNING och HJÄRT-LUNGRÄDDNING

 • Brands uppkomst
 • Brandförlopp
 • Förebyggande brandskydd
 • Åtgärder vid brand och utrymning
 • Huvuddragen i Lagen om skydd mot olyckor
 • Praktiska släckövningar (handhavande handbrandsläckare och släckning brand i kläder)
 • HLR, hjärt-lungräddning, VUXEN
 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • Larmning
 • HLR, hjärt-lungräddning
 • Stabilt sidoläge
 • Åtgärda luftvägshinder
 • Förevisning hjärtstartare