Vad gäller just nu ang Covid-19 smitta?

  • 2022-12-13
Mamma som pussar sitt barn

Vi inom Libra utgår ifrån rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna

Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk och har symtom som kan bero på covid-19. Exempel på symtom är halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar.

Syftet med att stanna hemma när du känner dig sjuk med symtom på covid-19 är att inte smitta andra.
Om du bor tillsammans med någon som har covid-19 behöver du inte stanna hemma, om du själv är frisk. Men var uppmärksam på om du blir sjuk och får symtom på covid-19. Då ska du stanna hemma.

Du behöver inte testa dig om du har haft covid-19 under de senaste tre månaderna. Däremot ska du stanna hemma så länge du är sjuk. Om du testas positivt för covid-19 ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra i minst fem dagar från symtomdebut, och tills du känner dig frisk och har varit feberfri i minst ett dygn.

Om du har symtom och tar ett självtest ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra tills du är frisk. Det gäller oavsett om resultatet är positivt eller negativt. Ett negativt självtest utesluter inte att du har covid-19, medan ett positivt resultat innebär att du sannolikt har sjukdomen och ska stanna hemma.

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad.
Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder.

Region Dalarna

Du som har varit nära någon som är sjuk.
Du behöver inte stanna hemma om du är frisk. Det gäller även om du har träffat eller bor med någon som har symtom eller är sjuk. Det gäller även om personen har lämnat ett prov som var positivt.

Du som har symtom.
Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19. Det gäller vuxna och barn, och även om du är vaccinerad eller har haft covid-19. Stanna hemma tills du känner dig frisk. Du kan ha kvar till exempel lite snuva eller lätt hosta ett tag efter att du har varit sjuk.

Vid frågor ring din närmaste chef eller mig!
Ewa Wilstrand
023-7022 775