Aktuellt

Roberth och Steve

Vi vann i förvaltningsrätten

2019-06-20 Roberth Klarqvist

Det är beklämmande att LSS-lagen blivit så överanalyserad och sönderhackad av myndigheter genom att tolka lagstiftningen negativt.
I många år har Försäkringskassan uttalat sig om att det är bra att lagen förtydligas genom att låta rätten avgöra där lagen kan tolkas vara otydlig.
Visst kan det vara bra med förtydligande i vissa fall men känslan är att Försäkringskassan i många år letat kryphål i lagstiftningen för att slippa bevilja assistansersättning. Rädslan för att ge människor hjälp utan att ha helt torrt på fötterna tar oftare över än det sunda förnuftet och viljan att hjälpa.
Även vi har påverkats av Försäkringskassan tolkningar av lagstiftningen och även negativa övertolkningar av ett antal HFD-domar.
Denna gång handlar det om någon som inte kan utföra en enda syssla själv, inte ens andas eller äta.
Om inte LSS-lagstiftningen var menat för dessa människor, vilka ska då få hjälp till slut när våra myndigheter har fått tolka lagen negativt tillräckligt länge?

Försäkringskassan har ett antal egna jurister som hjälper handläggare att tolka lagstiftningen. Det gör det dessvärre näst intill omöjligt som enskild assistansberättigad att driva en process mot Försäkringskassan om man anser att man inte fått ett rättvist beslut.

I december 2018 meddelade Försäkringskassan att personen som varken kan äta eller andas utan hjälp inte är berättigad statlig assistansersättning. Försäkringskassan beviljar noll timmar. Då hjälptes vi åt.
Vi kunde inkomma med synpunkter och förtydligande från läkare som styrker fler behov än vad som redan inlämnats.
Försäkringskassan ändrar då sitt förslag till att bevilja 100 timmar per vecka. Vi valde att överklaga detta beslut.
Nu har Förvaltningsrätten äntligen fattat beslut. De menar att denna person aldrig får lämnas ensam och behöver hjälp med allt i sin vardag. De beslutar att Försäkringskassan skall bevilja 168 timmar i veckan.
Beslutet är inget annat än en självklarhet.

Vi gick alltså från noll timmar till 168 timmar med samma funktionsnedsättning och samma behov men presenterat i en ny förpackning.

Det kan inte vara meningen att en domstol ska avgöra vad som är sunt förnuft. Försäkringskassan måste återfå ett självförtroende att tolka lagen själva samt återskapa en vilja att hjälpa människor i vårt samhälle.

Roberth Klarqvist