Våga vara stolt

Genom åren har Libra Assistans lyckats anställa och behålla några av
de mest stolta personliga assistenter som finns. 
Många beskriver personlig assistans som ”det bästa jobbet som finns”. 
Att få tid att hjälpa en annan medmänniska är något som tillfredsställer
oss människor.
På denna sida kommer vi att lyfta fram några av våra stolta medarbetare där de själva får berätta vad som är tjusningen med yrket, personlig assistent.