Aktuellt

Släppta restriktioner 9 februari 2022

2022-02-10 Roberth Klarqvist

Viktig information till kunder och medarbetare, gäller from 9 februari 2022

En av de större förändringarna är att rekommendation om provtagning vid covid-19-symtom slopas för allmänheten. Däremot kommer provtagning vara fortsatt rekommenderad för hälso- och sjukvårdspersonal samt äldreomsorgspersonal, patienter och omsorgstagare.

Region Dalarnas smittskyddsenhet i Falun har skrivit svar på några av våra frågor om vad som gäller from 9 februari 2022;

Region Dalarna följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och dom har gått ut med att ”vård och omsorg” syftar på äldreomsorg.

Vidare har de uttryckligen skrivit att LSS inte ingår som vård- och omsorgspersonal. Det innebär att personliga assistenter räknas som allmänhet. Dom ska stanna hemma vid symtom. Trots att provtagning och förhållningsregler tagits bort är man skyldig att skydda andra det vill säga stanna hemma.

När det gäller brukarna är det samma sak, räknas som allmänhet så länge det inte är äldre brukare (över 65 år). De som är över 65 års ålder ska alltså ta PCR test.

Dock kan en individuell bedömning behövas om det är en brukare som behöver mycket vård, till exempel besöker sjukhus eller vårdcentral regelbundet. Får den brukaren symtom bör mottagande vårdgivare informeras.

Förutom ändrade rekommendationer för provtagning slopas även rekommendationen om hemkarantän för allmänheten, medan sjuka vård- och omsorgsmedarbetare (gäller INTE personliga assistenter alltså) kommer fortsätta behöva stanna hemma samt undvika nära kontakt med andra i minst fem dagar varav två dygn med klar förbättring.

– Att allmänheten inte längre behöver förhålla sig till riktlinjer kring karantän innebär inte att vi kan sluta ta ansvar för att förhindra smittspridningen. Alla ska fortfarande stanna hemma vid sjukdom. Man ska stanna hemma tills man är feberfri, förbättrad och orkar återgå till skola och arbete, säger Helena Ernlund smittskyddsläkare.

Slutsats: Personliga assistenter tolkas som allmänhet i detta forum, alltså INTE vård- och omsorgspersonal!

Libra assistans följer Region Dalarnas smittskyddsenhets rekommendationer se ovan.