Om oss

Kärnvärden

Stolt

Vi är stolta över att vi själva utför världens viktigaste jobb, att vi hjälper människor med funktionshinder att leva ett så normalt liv som det går. Vi känner stolthet när våra kunder får möjligheten att uppleva nya saker pga vår insats. Vi medarbetare i Libra tar initiativ och känner ansvar för resultaten. Tillsammans bidrar vi i företagets framgång.

Kunskap

Libra Assistans är en arbetsplats där alla trivs, utvecklas och känner att de kan vara med och påverka. Vi arbetar i team och lär av varandra. Vi driver utveckling genom personlig assistentutbildning, kunskap och bemötande. Vi söker proaktivt nya kunskaper som förbättrar våra kunders liv.

Vi strävar efter en närvarande kontakt med våra kunder och medarbetare där personligt anpassat bemötande och tillgänglighet värderas högt!

Omtanke

Vi vill inte bara hjälpa utan också göra skillnad för en annan medmänniska. Att höja livskvalitén, vara lyhörd för behovet och flexibla i genomförandet. Vi visar omsorg, är ärliga och uppriktiga i vårt sätt att arbeta. Vi erbjuder mer!

Närhet

Vår övergipande grundidé för framgång bygger på att alla beslut ska tas nära kunden, vilket innebär att i frontlinjen finns kunnig, välutbildad och serviceinriktad personal som har befogenheter att fatta och våga ta egna beslut. 

Närhet för oss är att vi bryr oss om våra kunder och medarbetare. Närhet är också att finnas nära våra kunder med kontor och personal. I begreppet närhet lägger vi även öppenhet för att skapa delaktighet och förtroende.