Om oss

Små Librakarameller
Alla som hälsar på oss bjuder vi på en karamell

Libra Assistans bildades redan 2006 och namnet ”Libra” kommer från stjärntecknet Vågen. Vågen använder vi för att exemplifiera rollernas betydelse och vilken spelplan vi har att förhålla oss till. Det bör så ofta som möjligt vara balans på vågen men då vi har den assistanstberättigade på ena sidan och assistenten på den andra så kan vågen gunga ibland. Libra har rollen att få parterna att förstå vikten av att hur balans upprätthålls mellan LSS lagen och t ex ett kollektivavtal. Genom ökad kunskap om varandras roller skapas samförstånd och balansen är lättare att upprätthålla.

Libra Assistans hjälper dig med funktionsnedsättning att underlätta vardagen med hjälp av personlig assistans.

Ett gott bemötande

Det är viktigt för oss att alla som kommer i kontakt med oss ska känna sig sedd och respekterad för den person man är.
Att bemöta alla olika inser vi är det enda rätta då det endast finns en som du. Det kanske också är vår hemlighet varför våra relationer håller länge.

Kontaktpersoner

Söker du information om en specifik fråga så hittar du här några nyckelpersoner som kan hjälpa dig.

Roberth Klarqvist
VD
Carina Andersson
Kvalitetsansvarig/juridik
Ewa Wilstrand
Verksamhetschef
Maria Gustafsson
Administation
Helen Andersson
Löneadministratör
Malin Loos
Administration

Uppdragschefer

Emma Thomér
Johan Svensson
Åsa Björsland
Karin Sidenstjärna
Marielle Welander Lindgren

Se mer vad som händer

Libra Assistans AB
Kontor och besöksadress
Magasinsgatan 9
791 37 Falun
Vägbeskrivning