Kund på Libra

Våra kunder är en person som har ett beslut enligt LASS / LSS. Kunden kan själv välja om hon/han vill ha sin assistans utförd av kommunen alt. i privat regi.
Som kund i Libra får du välja dina personliga assistenter själv. Vi hjälper alltid till med rekryteringen. Du får insyn och delatighet i din assistans.

Att välja assistansanordnare är ett stort steg och det finns många att välja på. Vart börjar man?

Att prata med någon som har assistans och/eller Kommunal kan vara en bra början. Du vill säkert att dina assistenter och du själv ska få det som bra som möjligt. Om Ni inte har ett beslut idag, kontakta oss på Libra Assistans för råd kring Er ansökan. Se Kontakt för information.

Libra Assistans har beviljats tillstånd enligt 23 § LSS att bedriva enskild verksamhet i form av personlig assistans enligt 9 § 2 p. LSS.