Kontakta oss

Klagomålshantering

Så här gör du för att lämna ett klagomål.
Libra assistans mål är att ge bra service och ett gott bemötande till alla som kommer i kontakt med verksamheten.
För att kunna kvalitetssäkra verksamheten behöver vi därför få veta vilka synpunkter som finns gällande vårt uppdrag.

Är du missnöjd eller upplever att något inte motsvarar dina förväntningar? Då vill vi gärna veta det.

Vänligen ring oss och berätta eller fyll i detta formulär och beskriv din/er upplevelse.