Jobba på Libra

Sjukdom & VAB

Sjukanmälan på grund av sjukdom eller vård av barn skall alltid ske till din arbetsledare telefonledes i så god tid som möjligt. Vid egen sjukdom ska även din Uppdragschef underrättas per telefonsamtal snarast på kontorstid.

Vid sjukanmälan skall information om uppskattad återkomst uppges för bästa möjliga planering. Skulle sjukdomstillfället vara längre än uppskattat skall ny sjukskrivning göras enligt ovanstående rutiner. Ingen friskskrivning behövs. Vid sjukskrivning längre än sju kalenderdagar skall medicinskt underlag inlämnas till Uppdragschef från och med sjukdag åtta.

Sjukdom under semester skall anmälas snarast möjligt enligt vanliga rutiner, dock senast första arbetspasset efter semesterns slut. Sjukdom skall styrkas med läkarintyg från första dagen.