Jobba på Libra

Orosanmälan om barn

Om du arbetar på en arbetsplats där det finns barn har du anmälningsplikt.
Om du befarar att barnet, du arbetar åt eller om barnet finns i samma familj, far illa måste du anmäla detta.
Du skall anmäla det till den nämnd i den kommun barnet bor.

Din uppdragschef kan hjälpa dig att göra denna orosanmälan.

Om barnet är kund på Libra skall du också anmäla en Lex Sarah till kontoret.