Kalendarium

05 nov
Anmälningen är öppen

Digital utbildning! Du som är NY som arbetsledare behöver delta på dessa två halvdagar!

Magasinsgatan 9, 791 37 Falun

En hjälpande hand behöver vi alla ibland

För att få ett fungerande team på varje arbetsplats behövs en engagerad Arbetsledare. I våra brukaravtal utgår vi alltid från att det är vår brukare som själv får ha arbetsledarrollen om inget annat önskas.
Oftast väljer brukaren att lägga över detta uppdrag på en engagerad personlig assistent.
I rollen som arbetsledare behöver man därför ta hänsyn till mångas intressen innan beslut fattas. Brukarens, arbetsgivarens men även assistenternas.
och
Vid dessa utbildningar diskuterar vi Arbetsledarens roll, skyldigheter och rättigheter och vilket mandat och uppgifter arbetsledaren har.

Vi skickar även ett mail till dig som är ny AL eller som inte gått denna utbildning tidigare!

Tid: kl. 5 nov kl 9.00-12.00 + 9 nov kl 13.00-16.00

Plats: Du kan delta via dator eller mobil! Vi kör genom Teams!