Aktuellt

Coronaviruset och rutiner

2020-12-09 Roberth Klarqvist

Uppdaterad information den 12/11 2020

Libra Assistans följer noga situationen med coronaviruset i Sverige och i omvärlden och vidtar därför en rad åtgärder med anledning av läget.
Vi följer enbart de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger oss.

På varje arbetsplats finns tydliga rutiner om basal handhygien samt hygienartiklar.
Det är synnerligen viktigt i influensatider att dessa rutiner fungerar då detta också är det bästa skyddet mot smittspridning av Coronaviruset.
Libra Assistans personal har ett väldigt viktigt ansvar att följa myndigheters och Libra Assistans ställningstaganden för att förhindra smittspridning.

Har du frågor kring Corona som är kopplat till Libra Assistans kontaktar du Roberth på 023-7022771 eller via mail.

ALLMÄNNA RÅD FRÅN 12 nov 2020
Beslutet gäller till och med den 10 december 2020, men kan förlängas.

För den som vistas i Dalarnas län finns beslut om lokala allmänna råd:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.


Riskgrupper
Några undrar vilka som är riskgruppen.
Under frågor och svar på Folkhälsomyndigheten beskrivs vilka som är riskgruppen.
Riskgruppen är personer i de äldsta åldersgrupperna eller personer som har en kronisk hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck. Då vi arbetar med människor som ofta är i en riskgrupp vädjar vi till all personal att följa allmänna råd nedan ytterst noga.
 

Allmänna råd:

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Då handspriten prioriterats till sjukvården kan handspriten ev. ta slut för våra verksamheter. Begränsa gärna handspriten till de tillfällen där det inte finns tillgång till tvål och vatten.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Ingen får använda nagellack, konstgjorda naglar eller ringar och klockor under arbetstid.

Hosta och nys i armvecket.
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk
Stanna hemma när du är sjuk. Alla våra medarbetare ska vara extra vaksamma på symtom på luftvägssjukdom och inte gå till arbetet om man har symtom såsom hosta, feber eller luftvägssymtom. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit
Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol.

Arbetskläder
Det går att höja säkerheten ytterligare genom att ha separata arbetskläder. Gärna kortärmade tröjor. Om det går att byta kläder innan du går in på arbetet, gör det.
Se till att byta tillbaka när du slutar ditt arbetspass. Lämna arbetskläderna på arbetsplatsen eller ta med hem och tvätta innan nästa arbetspass.

Allmänna Råd till riskgruppen
Idag saknar Folkhälsomyndigheten allmänna råd till just de personer som är i riskgruppen. Ett tips är att undvika sammankomster där det finns många människor.

Om assistansanvändaren insjuknar?
I händelse av att assistansanvändare eller närstående i samma hushåll insjuknar i Covid-19 har Libra Assistans en god beredskap och genomarbetade rutiner för detta. I en sådan händelse kontaktar ni er uppdragschef omgående.
Libra Assistans har godkänd skyddsutrustning för att bedriva personlig assistans i en sådan situation.
Blir assistansanvändare svårt sjuk kontaktar ni först 112 eller ringer 113 13 om ni har Coronafrågor.

Skyddsutrustning
Vi har nu visir på samtliga arbetsplatser.
All personal har fått ett personlig visir som finns på arbetsplatsen.
Detta skall göras rent enligt den instruktion som finns på arbetsplatsen.
Region Örebro har gått ut med en instruktionsfilm hur man hanterar skyddsutrustning. Den skall all personal se. Se den här…
I filmen visas också engångsförkläden. Ni som inte använder engångsförkläden idag kan bortse från denna instruktion.

Fortfarande gäller tidigare instruktioner om att personal är hemma vid minsta symptom samt god handhygien. Visir får enbart ses som ytterligare en försiktighetsåtgärd.

Höjd säkerhetsnivå 1 dec 2020
På grund av det rådande läget med en ökad smittspridning av covid-19 i Sverige så rekommenderar Vårdhygien att vård- och omsorgspersonal använder visir eller munskydd vid all ansiktsnära vård- och omsorg inom 1 meter. Tidigare rekommendation har varit att använda visir eller munskydd vid vård av äldre men nu utökas denna rekommendation till att gälla all ansiktsnära vård- och omsorg oavsett ålder.
I första hand använder du ett personlig visir. I de situationer det inte fungerar kan du ersätta visiret med munskydd.
Så rengör du ditt visir, Läs här…
Så hanterar du munskydd, läs här…

De allra viktigaste åtgärderna för att minska smittspridning till vårdtagare/patient är:
Stanna hemma
Fortfarande gäller att personal med symtom, även milda, inte går till arbetet.
Basala hygienrutiner är fortsatt den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning och det är därför av största betydelse att följsamheten till hygienrutinerna är mycket god.

Observera, vid vård av misstänkta eller bekräftade covidfall används visir kombination med munskydd.

Personer som bor med smittade av covid-19
Personer som bor med någon som konstaterats vara smittad av covid-19 ska nu räknas som möjliga sjukdomsfall, enligt nya (201001) rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Det innebär att en läkare beslutar om förhållningsregler, som att man till exempel inte ska gå till arbetet. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer kontaktas av vården och får då mer information. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida…


Läs Socialstyrelsens allmänna råd här…

Information till dig som utsatts för Covid-19 smitta…

Följ Folkhälsomyndighetens ställningstagande här…