Aktuellt

Covidrutiner

2021-12-14 Roberth Klarqvist

Uppdaterad information den 1/11 2021

Libra Assistans följer noga situationen med coronaviruset i Sverige och i omvärlden och vidtar därför en rad åtgärder med anledning av läget.
Vi följer enbart de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger oss.

På varje arbetsplats finns tydliga rutiner om basal handhygien samt hygienartiklar.
Det är synnerligen viktigt i influensatider att dessa rutiner fungerar då detta också är det bästa skyddet mot smittspridning av Coronaviruset.
Libra Assistans personal har ett väldigt viktigt ansvar att följa myndigheters och Libra Assistans ställningstaganden för att förhindra smittspridning.

Har du frågor kring Corona som är kopplat till Libra Assistans kontaktar du Roberth på 023-7022771 eller via mail.

ALLMÄNNA RÅD FRÅN FHM
Läs på FHM´s hemsida

Hjälp till att minska smittspridning genom att:

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Då handspriten prioriterats till sjukvården kan handspriten ev. ta slut för våra verksamheter. Begränsa gärna handspriten till de tillfällen där det inte finns tillgång till tvål och vatten.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Ingen får använda nagellack, konstgjorda naglar eller ringar och klockor under arbetstid.

Hosta och nys i armvecket.
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk
Stanna hemma när du är sjuk. Alla våra medarbetare ska vara extra vaksamma på symtom på luftvägssjukdom och inte gå till arbetet om man har symtom såsom hosta, feber eller luftvägssymtom. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit
Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol.

Arbetskläder
Det går att höja säkerheten ytterligare genom att ha separata arbetskläder. Gärna kortärmade tröjor. Om det går att byta kläder innan du går in på arbetet, gör det.
Se till att byta tillbaka när du slutar ditt arbetspass. Lämna arbetskläderna på arbetsplatsen eller ta med hem och tvätta innan nästa arbetspass.

Om assistansanvändaren insjuknar?
I händelse av att assistansanvändare eller närstående i samma hushåll insjuknar i Covid-19 har Libra Assistans en god beredskap och genomarbetade rutiner för detta. I en sådan händelse kontaktar ni er uppdragschef omgående.
Libra Assistans har godkänd skyddsutrustning för att bedriva personlig assistans i en sådan situation.
Blir assistansanvändare svårt sjuk kontaktar ni först 112 eller ringer 113 13 om ni har Coronafrågor.

Skyddsutrustning
Vi har nu visir på samtliga arbetsplatser.
All personal har fått ett personlig visir som finns på arbetsplatsen.
Detta skall göras rent enligt den instruktion som finns på arbetsplatsen.
Region Örebro har gått ut med en instruktionsfilm hur man hanterar skyddsutrustning. Den skall all personal se. Se den här…
I filmen visas också engångsförkläden. Ni som inte använder engångsförkläden idag kan bortse från denna instruktion.

Fortfarande gäller tidigare instruktioner om att personal är hemma vid minsta symptom samt god handhygien. Visir får enbart ses som ytterligare en försiktighetsåtgärd.

Så rengör du ditt visir, Läs här…
Så hanterar du munskydd, läs här…

Observera, vid vård av misstänkta eller bekräftade covidfall används visir kombination med munskydd.


Läs Socialstyrelsens allmänna råd här…

Information till dig som utsatts för Covid-19 smitta…

Följ Folkhälsomyndighetens ställningstagande här…