Aktuellt

Coronaviruset och resesäkerhet

2020-03-24 Roberth Klarqvist

Uppdaterad information den 24/3 2020

Libra Assistans följer noga situationen med coronaviruset i Sverige och i omvärlden och vidtar därför en rad åtgärder med anledning av läget.
Vi följer enbart de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger oss.

På varje arbetsplats finns tydliga rutiner om basal handhygien samt hygienartiklar.
Det är synnerligen viktigt i influensatider att dessa rutiner fungerar då detta också är det bästa skyddet mot smittspridning av Coronaviruset.
Libra Assistans personal har ett väldigt viktigt ansvar att följa myndigheters och Libra Assistans ställningstaganden för att förhindra smittspridning.

Har du frågor kring Corona som är kopplat till Libra Assistans kontaktar du Roberth på 023-7022771 eller via mail.

Resor
Libra följer Folkhälsomyndighetens råd gällande Corona.
Utrikesdepartementet avråder sedan den 13 mars från resor till ALLA länder.
Kommer du tillbaka till Sverige från en utlandsresa skall du omgående kontakta Libra Assistans innan du återgår till arbete.
Restriktioner om resande i största allmänhet kommer mer och mer.
Vi uppmanar samtlig personal att undvika alla icke nödvändiga resor även inom Sverige för att förhindra smittspridning.
Följ Folkhälsomyndighetens samlade bedömning från UD.

Riskgrupper
Några undrar vilka som är riskgruppen.
Under frågor och svar på Folkhälsomyndigheten beskrivs vilka som är riskgruppen.
Riskgruppen är personer i de äldsta åldersgrupperna eller personer som har en kronisk hjärt- kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck. Då vi arbetar med människor som ofta är i en riskgrupp vädjar vi till all personal att följa allmänna råd nedan ytterst noga.
 

Allmänna råd:

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Då handspriten prioriterats till sjukvården kan handspriten ev. ta slut för våra verksamheter. Begränsa gärna handspriten till de tillfällen där det inte finns tillgång till tvål och vatten.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Ingen får använda nagellack, konstgjorda naglar eller ringar och klockor under arbetstid.

Hosta och nys i armvecket.
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk
Stanna hemma när du är sjuk. Alla våra medarbetare ska vara extra vaksamma på symtom på luftvägssjukdom och inte gå till arbetet om man har symtom såsom hosta, feber eller luftvägssymtom. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit
Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Allmänna Råd till riskgruppen
Idag saknar Folkhälsomyndigheten allmänna råd till just de personer som är i riskgruppen. Ett tips är att undvika sammankomster där det finns många människor.

Om assistansanvändaren insjuknar?
I händelse av att assistansanvändare eller närstående i samma hushåll insjuknar i Covid-19 har Libra Assistans en god beredskap och genomarbetade rutiner för detta. I en sådan händelse kontaktar ni er uppdragschef omgående. Blir assistansanvändare svårt sjuk kontaktar ni först 112

Följ Folkhälsomyndighetens ställningstagande här…