Aktuellt

Antikroppstest Covid-19

2020-06-16 Roberth Klarqvist

Folkhälsomyndigheten avråder från snabbtest gällande Covid-19.
Det har nu tagits fram en mer omfattande test som är mer tillförlitligt som Folkhälsomyndigheten ställer sig bakom. Detta test kommer inom snar framtid att erbjudas alla kostnadsfritt. Idag är det enbart Regions Stockholm som erbjuder detta.

Efter ett test kan man få två svar.
Du har inga antikroppar.
Det betyder att du måste fortsätta att följa de rekommendationer och riktlinjer FHM och Libra Assistans har satt upp.
Du får inte gå till arbetet om du har symptom. Du ska fortsätta vara noga med handhygien. Tänka på social distansering.
Dvs, samma rutiner som gäller idag.

Du har antikroppar.
Du kan då anta att du haft Covid-19. Den som har haft Covid-19 och som exponeras för viruset igen har skydd mot att insjukna, helt eller delvis. Skyddet tros minska gradvis under första året, och på längre sikt varierar det sannolikt mellan olika individer. Därför kan ingen till 100% vara säker.
Du måste därför fortsätta att följa Libras rutiner för att inte riskera smittspridning på våra arbetsplatser.

Oavsett om vår personal har gjort ett omfattande test eller ett snabbtest så är det otroligt viktigt att du fortsätter att följa FHM´s och Libras rekommendationer och rutiner.

Libra Assistans kommer inte att erbjuda några snabbtester till vår personal då risken är att ett provsvar som påvisar att man har antikroppar kan ge en falsk trygghet och därmed öka risken för smittspridning till våra kunder.