Ny som arbetsledare

  • 2022-11-24
  • 10.00-15.00
  • Librakontoret
Pussel

För att få ett fungerande team på varje arbetsplats behövs en engagerad Arbetsledare. I våra brukaravtal utgår vi alltid från att det är vår brukare som själv får ha arbetsledarrollen om inget annat önskas.

Oftast väljer brukaren att lägga över detta uppdrag på en engagerad personlig assistent.

I rollen som arbetsledare behöver man därför ta hänsyn till mångas intressen innan beslut fattas, brukarens, arbetsgivarens men även assistenternas.

Vid dessa utbildningar diskuterar vi Arbetsledarens roll, skyldigheter och rättigheter och vilket mandat och uppgifter arbetsledaren har.

Utbildningen är obligatorisk för dig som är ny arbetsledare!

Dag och tid: Torsdag 24 november kl 10.00-15.00 - Inställt

Plats: Librakontoret, konferensrummet