Aktiviteter

April

19

Föreläsning "Tillsammans-Projektet"

24

Hans Dalakorv kommer till oss och tillverkar korv
Maj

17

Workshop för Arbetsledare

24

Välkommen på en glödhet halvdag.

30

Att förstå yrket och relationen mellan brukaren och assistenten är oftast första steget till en bättre arbetsmiljö. På kursen diskuterar vi olika etiska dilemman som vi tillsammans försöker hitta lösningar på.
September

17

Drop in under följande tider

27

Att förstå yrket och relationen mellan brukaren och assistenten är oftast första steget till en bättre arbetsmiljö. På kursen diskuterar vi olika etiska dilemman som vi tillsammans försöker hitta lösningar på.
Oktober

9

Utbildning i HLR och Första Hjälpen
November

22

Att förstå yrket och relationen mellan brukaren och assistenten är oftast första steget till en bättre arbetsmiljö. På kursen diskuterar vi olika etiska dilemman som vi tillsammans försöker hitta lösningar på.
Se arkivet